Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile

Licencje PZKT

WPŁATY
W związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji członkowskich PZKT dla wszystkich członków PZKT od dnia 1 stycznia 2015 r. informujemy, że Zarząd PZKT ustalił roczną wysokość składki na kwotę 40 zł/os.

Licencja będzie służyła identyfikacji osoby w ewidencji PZKT, co pozwoli m.in. na uszczelnienie systemu przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie. Licencja ma być swego rodzaju "biletem" do serwisu oferowanego przez PZKT. Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.

Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:
1. Każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (dotyczy osób, które nie posiadają paszportu).
2. Osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo-Stara Wieś" podczas aktywności z kalendarza PZKT. Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 120 zł/doba.

Szczegółowe warunki i tryb pobierania opłat:
1. Wpłat za indywidualne licencje należy dokonywać na poniższe konto PZKT:
58 1160 2202 0000 0003 6414 0476
Bank Millennium

Uwaga! Zmiana konta.

Licencje mogą być wpłacane indywidualnie przez ćwiczących lub przez kluby.
W przypadku dokonywania wpłaty przez osobę indywidualną, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:
Licencja PZKT + rok: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty
np. "Licencja PZKT 2015: Kacper Nowak, ur. 20.05.2000, KKT Shoto Piła"

Informujemy, że Uchwałą Zarządu PZKT z dnia 27.11.2015 r. został zmieniony okres ważności indywidualnej licencji członkowskiej PZKT - licencje opłacone od 1 września 2015 roku będą ważne przez 12 miesięcy, licząc od daty zaksięgowania wpłaty na koncie PZKT.
Licencje opłacone wcześniej (przed 1 września 2015) zachowują ważność do 31 grudnia 2015 roku.

Do tej pory indywidualna licencja członkowska PZKT ważna była do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, bez względu na to, kiedy została dokonana opłata. W związku z tym, że na początku roku szkolnego (wrzesień/październik) do klubów zapisuje się dużo nowych ćwiczących, którzy od razu muszą też dokonać opłaty za licencję PZKT, Zarząd uznał, że wpłata ta będzie zaliczana na 12 miesięcy, czyli np. osoba dokonała wpłaty za licencję w dniu 15 września 2015 r. - wpłata została zaksięgowana na koncie PZKT 17 września - licencja zachowuje ważność do 16 września 2016 r. włącznie.
PLIKI
Karta zgłoszeniowa do egzaminu na stopnie kyu
Deklaracja członkowska KKT "SHOTO"

Programy sportowe

Program Sportowy Talent Program Sportowy Talent

Tu honorujemy karty

Jestemy czonkiem OK System

Przyjaciele KKT Shoto

Urząd Miasta w Pile Powiat Pilski Urząd Miasta w Pile ITegro Zakłady Mięsne HS Rueda Dziennik Nowy Express TV Eko konsulting

© KKT Shoto w Pile

Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile

Strona wykonana przez KONEST