Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile

Wymagania egzaminacyjne na stopnie uczniowskie

Karta zgłoszeniowa do egzaminu na stopnie kyu
Aktualne opłaty egzaminacyjne
Decyzją zarządu KKT Shoto, z dniem 01.04.2016 wprowadza się minimalny wiek na niektóre stopnie uczniowskie:
- 5 kyu (pierwszy pas niebieski), minimalny wiek 10 lat
- 3 kyu (pierwszy pas brązowy), minimalny wiek 13 lat
Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kolejne stopnie, jest uzbieranie wymaganej ilości punktów poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, seminariach, zawodach organizowanych przez klub, oraz co najmniej półroczne członkostwo w klubie (nie dotyczy to osób nowo zapisanych, tj nie będących wcześniej członkami klubu).
Aby otrzymać nominację uprawniającą do podejścia do egzaminu na biały pas należy uzyskać 100 pkt, żółty do zielonego włącznie, 150 pkt w okresie półrocznym, na niebieski i wyżej należy w roku szkolnym, oraz każdym poprzednim liczonym w ciągłości od ostatniego egzaminu, uzyskać 300 pkt (uwaga, każdemu aktywnemu na dzień 01.06.2016 członkowi KKT Shoto automatycznie zostaną przyznane punkty w przypadku gdy uczestniczył w czerwcu 2016 roku w seminarium, zawodach klubowych lub pokazach).
Tabela punktacyjna:
Element za jaki przyznawane są punkty Liczba punktów
Seminarium organizowane przez KKT Shoto 100
Zawody klubowe, organizowane dla członków KKT Shoto 50
Udział w letnim obozie organizowanym przez KKT Shoto 50
Punkty uznaniowe za aktywny udział w treningach (jednorazowe) 25
Udział w pokazie organizowanym przez KKT Shoto 15
Pełny miesiąc treningowy 10
Składka regulaminowa 50% 5
Udział w dodatkowym treningu, poza swoim harmonogramem zajęć 1
Wymagania Egzaminacyjne PZKT
KYU (9) KYU
I. Znajomość znaczenia następujących nazw i słów:
karate tradycyjne
karateka
sensei
oss!
karatega
II. ETYKIETA
ukłon (rei) w pozycji stojącej
ukłon (rei) w pozycji siedzącej
zachowanie się na sali treningowej (dojo)
wejście na dojo, wyjście z dojo
jak wejść na dojo w przypadku spóźnienia
sposoby zwracania się do instruktora (sensei)
sposób wiązania pasa (obi)
sposób składania i dbania o karategę (strój treningowy)
III. KIHON (technika)
(HD) > 10xC.-Chokuzuki (HD) (M)
(KI) > 10xC.-Chokuzuki (KI) (M)
(HsD) > 10xC.-Maegeri (HsD) (M)
(ZE) > 10xG.-Gedanbarai (ZE) (M)
IV. OKRES TRENINGU
1,5 miesiąca (udział w min.12 treningach)
V. Objaśnienia symboli pozycji:
(HD) - Heiko-dachi
(KI) - Kiba-dachi
(HsD) - Heisoku-dachi
(ZE) - Zenkutsu-dach
HACHI (8) KYU
I. KATA
Heian Shodan
II. KIHON
1. (ZE)-> C.-Oizuki (ZE) (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE) (P)
4. (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
5. (ZE)-> C.-Maegeri ->(ZE) (P)
III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)
*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach).
SHICHI (7) KYU
I. KATA
Heian Nidan
II. KIHON
1. (ZE)-> J.-Oizuki (ZE) (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), J.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (ZE)-> C.-Shutouke (KO) (T)
6. (ZE)-> J.-Maegeri ->(ZE) (P)
7. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
8. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
III. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)
*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
ROKU (6) KYU
I. KATA
Heian Sandan
II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Nukite (ZE) (T)
6. (PW)-> Kizami Zuki, Gyakuzuki (PWP)
7. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
8. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri ->(ZE) (P)
9. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
11. (ZE)-> C.-Maegeri, J.-Oizuki (ZE) (P)
II. KUMITE
Kihon Ippon Kumite (sparing półwolny na jeden krok)
*ATAK
Tsuki: J.x2, C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
Mawashigeri: J.x2
IV. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
GO (5) KYU
I. KATA
Heian Yondan
II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE) (T)
6. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
7. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
III. KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)
IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)
V. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
YON (4) KYU
I. KATA
Heian Godan
II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
5. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE) (T)
6. (ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
7. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.x1, J.x1 (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X C.-Yoko Kekomi (KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Maegeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
III. KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Kizamizuki: J.x2
Gyakuzuki: J.x2, C.x2
Kizami Maegeri: C.x2
Maegeri: C.x2
Yokogeri: C.x2
W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)
IV. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH KLUBOWYCH (potwierdzony w paszporcie PZKT)
V. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
SAN (3) KYU
I. KATA
Bassai Dai
II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE) (T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri - w przód
J.-Yoko Keage - w bok >(ZE) (M)
III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.
IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).
V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.
VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)
b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF
VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)
VIII. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
NI (2) KYU
I. KATA
Jion
II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE) (T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri - w przód
J.-Yoko Kekomi - w bok >(ZE) (M)
III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.
IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).
V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.
VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1
W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
SEN (na początku ataku)
/ a) Kake-no-sen (przed atakiem fizycznym)
/
\
\ b) Tai-no-sen (w czasie ataku fizycznego)
GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika)
/ a) Amashi-waza (przesunięcie ciała)
/
\
\ b) Uke-waza (bloki)
b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF
VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)
VIII. OKRES TRENINGU
Trzy miesiące treningu (udział w minimum 24 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
ICHI (1) KYU
I. KATA
Kanku Dai
II. KIHON
1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2 (P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI) (P)
4. (KI)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE) (T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE), C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri (P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri (P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę (B)
10. (O)(ZE)-> C.-Ushirogeri ->(ZE) (P)
11. (O)(ZE)-> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
12. (O)(ZE)-> C.-Mawashigeri, C.-Yoko Kekomi,
C.-Gyakuzuki (ZE) (P)
13. (W)(ZE)-> J.-Maegeri - w przód
J.-Yoko Keage - w bok
J.-Yoko Kekomi - w bok ->(ZE) (M)
III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI
Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.
IV. TEST KIME
Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).
V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wg uznania egzaminatora.
VI. KUMITE
a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)
*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1
W obronie zastosowanie OJI-WAZA (odpowiedź na atak przeciwnika)
Dowolny wybór: SEN (na początku ataku) lub GO-NO-SEN (po ataku przeciwnika).
b) Jiyu Kumite - 2 walki sędziowane wg przepisów ITKF
VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI OKRĘGOWYCH PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)
VIII. OKRES TRENINGU
Cztery miesiące treningu (udział w minimum 32 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.
UWAGA!
Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.
Ostatnia aktualizacja: 2010-08-31

Programy sportowe

Program Sportowy Talent Program Sportowy Talent

Tu honorujemy karty

Jestemy czonkiem OK System

Przyjaciele KKT Shoto

Urząd Miasta w Pile Powiat Pilski Urząd Miasta w Pile ITegro Zakłady Mięsne HS Rueda Dziennik Nowy Express TV Eko konsulting

© KKT Shoto w Pile

Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile

Strona wykonana przez KONEST